Kamerkoor Bel Canto

Victor Verhoef-Harms - Manager Asiel & Bescherming - Immigratie- en  Naturalisatiedienst (IND) | LinkedInKamerkoor Belcanto staat onder leiding van Victor Verhoef Harms

Victor is voor het koor geen onbekende, hij heeft enkele jaren als tenor bij Bel Canto gezongen en was de laatste jaren wel eens gastzanger.

Victor is geboren in Utrecht, opgegroeid in Zwolle en woont nu in Winschoten.

Op de lagere school is hij begonnen met blokfluit, doorgegaan op de muziekschool en is  in 1993  afgestudeerd op het Conservatorium bij Adriënne du Clou en Dorothea Winter aan de Hogeschool voor de Kunsten Constantijn Huijgens in Zwolle.